OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje nařízení GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem. Údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa), které nám do kontaktního formuláře vypíšete (nebo které nám napíšete do e-mailu) budeme zpracovávat, abychom vám mohli na vaše poptávky, objednávky a dotazy odpovědět. Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data nebudeme dále zpracovávat. Pokud se na spolupráci domluvíme, budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa), vaše podnikatelské údaje a případně data, která nám předáte, abychom vám mohli poskytnout naše produkty a služby. Vaše data budeme zpracovávat 10 let od ukončení naší spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (jednání o smlouvě a plnění smlouvy).

Nemáme zpracovatele, kteří by se k vaším datům dostali. Vaše osobní údaje neprofilujeme, ani nepředáváme mimo Evropskou unii.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud byste nás potřebovali ohledně vašich dat a naši práce s nimi kontaktovat, učinit tak můžete prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na webové stránce www.paradnisvatba.cz/kontakt